Marta Bucholc: Konserwatywna utopia kapitalizmu. Etyczne iluzje kapitalizmumiędzywojennego kupiectwa

(Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012)

Marta Bucholc: Konserwatywna utopia kapitalizmu

[Conservative utopia of capitalism. Ethical illusions of interwar merchants]

Ass. Prof. Dr. Marta Bucholc was Fellow at the Käte Hamburger Centre for Advanced Study “Law as Culture” from October 2012 to September 2013.